Inloggen als woningzoekende

De meest gestelde vragen over Wonen Delden

De door u opgegeven zoekterm is niet gevonden.
 

Hieronder vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen. In het veld hierboven kunt u een zoekwoord intikken. Na klikken op ‘zoeken’ klappen de vragen open waar u het antwoord kunt vinden. U kunt ook zelf op de vragen klikken om eronder de antwoorden te lezen.

Als het antwoord op uw vraag er niet bij staat, dan kunt u telefonisch (074-376 64 64) of via email (info@wonendelden.nl) contact met ons opnemen

 

1. Wanneer kan ik mij inschrijven?

Iedereen die 18 jaar en ouder is, en in Nederland mag verblijven (inwoners Europese Unie of van buiten de Europese Unie met een verblijfsvergunning) kan zich inschrijven.

2. Moet ik betalen voor de inschrijving?

Ja, de kosten zijn eenmalig € 12,00.

3. Hoe kan ik mij inschrijven bij Wonen Delden?

Dit kan alleen online via deze website. Via de tab ‘inschrijven' kunt u zich direct inschrijven. Nadat u uw e-mailadres en geboortedatum heeft opgegeven, ontvangt u een e-mail met een wachtwoord. Activeer uw inschrijving door in te loggen met uw e-mailadres en het toegestuurde wachtwoord. Vul de inschrijfgegevens helemaal in. Zodra u bent ingeschreven, kunt u direct reageren op het actuele aanbod.

4. Moet ik reageren op woningen om ingeschreven te blijven staan?

Nee, u hoeft niet te reageren op woningadvertenties om ingeschreven te blijven staan.

5. Wat is een sociale huurwoning?

Is de netto huur van uw huidige woning lager dan € 737,14 (in 2020) dan zien wij uw woning als een sociale huurwoning, waarmee u in aanmerking kunt komen als doorstromer.

6. Welke documenten zijn nodig voor een urgentieaanvraag?

Onder de tab informatie vind u de gegevens voor een urgentieaanvraag.

7. Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

U kunt, als u uw wachtwoord vergeten bent, alleen een nieuw wachtwoord opvragen via de knop ‘wachtwoord vergeten?'. U krijgt dit nieuwe wachtwoord toegestuurd per e-mail. Het wachtwoord wordt naar het e-mailadres dat in uw inschrijving staat, verstuurd.

8. Waar moet mijn wachtwoord aan voldoen?

Uw wachtwoord moet uit tenminste acht karakters bestaan. Minstens 1 letter en 1 cijfer. Als uw wachtwoord niet voldoet aan deze eis, krijgt u daarvan een melding. Uiteraard kunt u zelf een wachtwoord bedenken en mag deze zo lang zijn als u wilt met een minimum van acht karakters.

9. Moet mijn partner zich ook inschrijven?

Ja, bij Wonen Delden heeft iedereen zijn eigen inschrijving nodig. Uw partner maakt op dezelfde wijze zijn eigen inschrijving. Het voordeel van een registratie voor beiden is dat als de relatie eindigt of één van beiden komt te overlijden, u altijd uw eigen inschrijving met de opgebouwde inschrijftijd behoudt. Let op: een inschrijving is persoonlijk en kan niet overgenomen worden door een partner of anderen.

10. Mijn partner en ik staan samen ingeschreven, wie moet er reageren op woningen?

Als uw inschrijving en de inschrijving van uw partner gekoppeld zijn, dan adviseren wij u om te reageren vanuit degene die het langst ingeschreven staat. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe meer kans er is op een woning. Het is niet nodig om beide op dezelfde woning te reageren.

11. Hoe koppel ik mijn gegevens met die van mijn partner?

Als beide inschrijvingen compleet zijn, kunt u uw gegevens koppelen. Hiervoor logt u opnieuw in. Bij het aantal volwassenen geeft u nu 2 personen aan. In het invulveld 'Partnerinschrijving' vult u het inschrijfnummer van uw partner in. Vergeet daarna niet de aanpassingen op te slaan.

Na deze koppeling ontvangt uw partner een e-mail met een link erin. Door op deze link te klikken, geeft uw partner akkoord voor de koppeling. Controleer hierna of het gezamenlijke inkomen correct staat vermeld.

12. Ik wil niet langer samen ingeschreven staan met mijn partner, hoe ontkoppel ik mijn gegevens met die van mijn partner?

Als u niet langer samen met uw partner ingeschreven wilt zijn, bijvoorbeeld door een echtscheiding, dan kunt u de beide inschrijvingen ‘ontkoppelen’.
Dan volgt u de volgende stappen:

* Ga naar “Mijn gegevens”
* Bij “Persoonsgegevens” klikt u op “Wijzigen”
* Geef bij aantal volwassenen “1” aan
* Daarna dient u de aanpassingen op te slaan!

13. Wanneer word ik uitgeschreven bij Wonen Delden?

Zodra u een woning krijgt toegewezen, wordt u (en een eventuele partner) uitgeschreven als woningzoekende. Uw inschrijving wordt gekoppeld aan deze woning en hiermee verdwijnt uw inschrijving. U bent immers niet langer een woningzoekende. U kunt zich weer opnieuw inschrijven. U begint dan weer opnieuw met het opbouwen van inschrijfduur.

14. Ik wil me uitschrijven. Hoe doe ik dat?

Onder het kopje “Mijn Gegevens”, staat “Uitschrijven” (helemaal onderaan). Daar kunt u op klikken en daarna bent u uitgeschreven. Dit kunt u niet meer herstellen.

15. Ik wil iemand uitschrijven die is overleden. Hoe doe ik dat?

Als u iemand wilt uitschrijven die is overleden en u heeft niet de inloggegevens, dan kunt u contact opnemen met een van de woningcorporaties. Als u een overlijdensakte of rouwkaart afgeeft of opstuurt, zorgt een medewerker dat de persoon wordt uitgeschreven bij Wonen Delden.

16. Ik huur nu een woning, sta ik dan ook automatisch ingeschreven?

Nee, u bent niet automatisch een woningzoekende als u huurder bent. Wij adviseren u om een inschrijving woningzoekende aan te maken. Klikt u hiervoor op het tabje ‘inschrijven'.

17. Ik sta ingeschreven en wil iets in mijn gegevens aanpassen. Hoe doe ik dat?

Om uw gegevens in te zien en eventueel te wijzigen, logt u eerst in. U kiest voor ‘mijn gegevens' en past zo nodig gegevens aan. Na de registratie kunt u niet alles meer wijzigen. Uw geboortedatum is bijvoorbeeld een veld dat niet meer gewijzigd kan worden. Wel is het belangrijk om uw inkomen en/of gezinssamenstelling aan te passen als hier iets wijzigt.

18. Wanneer verschijnt het woningaanbod op de site?

Elke werkdag kunnen er nieuwe woningadvertenties worden geplaatst. Een advertentie staat 5 dagen op de website en in deze periode kunt u reageren.

19. Hoe wordt de volgorde van de ranglijst bepaald?

Dit gebeurt op basis van inschrijftijd. De woningzoekende met de langste inschrijfdatum eindigt bovenaan.

20. Op hoeveel woningen kan ik per week reageren?

U kunt tegelijkertijd op maximaal drie woningen reageren uit het actuele woningaanbod van Wonen Delden.

21. Er is een verschil in woningen als ik wel of niet ingelogd ben. Hoe kan dat?

Als u inlogt, wordt er gekeken naar het inkomen en de gezinssamenstelling. Als er woningen in het actuele aanbod staan, die niet passend zijn, ziet u deze niet terug in uw persoonlijke aanbod. In de advertentie staan de eisen voor elke woning. Deze kunnen te maken hebben met inkomen, huishoudgrootte en/of leeftijd.

22. Op welke woningen kan ik reageren met mijn inkomen en gezinssituatie?

Als u een betaalbare huurwoning (tot € 737,14 netto) wilt huren, moet u voldoen aan bepaalde eisen wat betreft uw inkomen. De inkomenseisen zijn door de overheid bepaald.
Bij het toewijzen wordt gekeken naar het totale inkomen van het huishouden (inkomen van kinderen telt niet mee), leeftijd en de grootte van het huishouden (ook partner en kinderen).
Voor 2020 geldt:

* om te kunnen huren mag u niet meer verdienen dan € 39.055 of € 43.574 (staat in de advertentie). Als u 10 uur of meer zorg per week ontvangt kunt u wel een woning huren met een hoog inkomen. Neem dan contact op met een ? hoe u dit in uw inschrijving verwerkt.
* 1 persoonshuishouden met een jaarinkomen lager dan € 23.225 kan alleen een woning huren met een huurprijs van maximaal € 619,01 netto
* 2 persoonshuishouden met een jaarinkomen lager dan € 31.550 kan alleen een woning huren met een huurprijs van maximaal € 619,01 netto
* Huishouden met 3 of meer personen met een jaarinkomen lager dan € 31.550 kan alleen een woning huren met een huurprijs van maximaal € 663,40 netto.

Bij vrije sector huurwoningen (netto huurprijs hoger dan € 737,14) geldt er een minimum inkomenseis. U ziet in de advertentie wat u minimaal moet verdienen om de woning te kunnen huren.

23. Hoe kan ik zien of ik recht heb op huurtoeslag?

U vindt alle informatie over huurtoeslag op www.toeslagen.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken.

24. Ik heb geen recht op huurtoeslag. Mag ik nog wel een sociale huurwoning huren?

Als uw inkomen boven de huurtoeslaggrens ligt heeft u geen recht op huurtoeslag. Maar ligt uw inkomen niet boven € 39.055, -- of € 43.574. -- (inkomenseis staat in de advertentie) dan mag u een sociale huurwoning huren met een huurprijs tot € 737,14. (bedragen voor 2020)

25. Welke gegevens moet ik inleveren als ik kandidaat ben voor een woning?

Als u kandidaat bent voor een huurwoning vraagt de verhuurder u om gegevens in te leveren. ( Dus niet als u staat ingeschreven uit voorzorg). Deze gegevens gaan over uw inkomen en woonsituatie. U kunt de woning alleen gaan huren als u de gegevens op tijd aanlevert. U heeft maar een paar dagen de tijd na een aanbieding. Daarom kunt u beter van tevoren de gegevens uploaden op deze website. Dit betreft:

* Inkomensverklaring van de Belastingdienst of een (voorlopige) aanslag van het voorgaand jaar of het jaar daarvoor van alle volwassen personen die meeverhuizen. Voor (volwassen) kinderen is dit niet nodig. Het inkomen van kinderen telt niet mee. De Inkomensverklaring kunt u downloaden bij de Belastingdienst met uw DigiD. Of u belt naar 0800-0543, dan duurt het wel maximaal 5 werkdagen voordat u het ontvangt.
* Historisch uittreksel Gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente waarop staat waar u de laatste 5 jaar heeft gewoond. Dit uittreksel mag maximaal 6 maanden oud zijn.
* Verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder van maximaal 1 maand oud.
* Overige documenten indien van toepassing. Bijvoorbeeld Echtscheidingspapieren of een Beschikking en Toestemming Bewindvoerder.

26. Ik ga scheiden. Telt het inkomen van mijn huidige echtgeno(o)te mee?

Zolang u gehuwd bent, telt het inkomen van uw echtgenoot of echtgenote mee bij de toewijzing van een sociale huurwoning.
Het inkomen telt niet meer mee, zodra u bij de Rechtbank een verzoek tot echtscheiding heeft ingediend, of als u al gescheiden bent.

27. Hoe moet ik mijn inkomen aantonen?

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de juiste gegevens. Uw inkomen toetsen wij aan de hand van de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Wij vragen een Inkomensverklaring van alle meeverhuizende volwassen personen (niet kinderen). De inkomensverklaring kunt u downloaden bij de Belastingdienst met uw Digid Of u belt naar 0800-0543, dan duurt het wel maximaal 5 werkdagen voordat u het ontvangt.

Bent u actief op zoek naar een woning? Vraagt u de verklaring dan nu alvast aan. Deze is gratis.

Let op: Van alle meeverhuizende volwassen personen (vanaf 18 jaar) moet er een Inkomensverklaring van de Belastingdienst worden overlegd. Alleen voor meeverhuizende (volwassen) kinderen is dit niet nodig. Het inkomen van kinderen telt namelijk niet mee.

Wij zijn verplicht uw inkomen om te rekenen naar het huidige jaar. Dit doen wij met een door de Rijksoverheid vastgesteld percentage.

28. Wanneer worden de door mij aangeleverde gegevens gecontroleerd?

Zodra u de gegevens uploadt in uw inschrijving, en u bent de eerste kandidaat voor een woning, worden deze door de corporatie gecontroleerd. Zorg ervoor dat u alle gevraagde gegevens tijdig in uw inschrijving uploadt. Dit voorkomt vertraging of zelfs afwijzing!

29. Hoe vaak mag ik een woning weigeren?

Indien u een brief van ons heeft gekregen dat u in aanmerking komt voor de woning mag u 3 keer weigeren. Weigert u 3 keer, dan blokkeert uw inschrijving voor een half jaar. Wel is ons advies om alleen op woningen te reageren waarin u echt geïnteresseerd bent. Reageren op woningen is niet verplicht en doet niets voor uw inschrijving. Bent u niet actief op zoek? Reageer dan niet op woningen; dit staat een snelle, goede toewijzing in de weg.

30. Ik ben op de eerste plaats geëindigd. Wat gebeurt er nu?

Aan de plek op de ranglijst kunt u geen rechten ontlenen. U bent pas kandidaat als u een uitnodiging ontvangt. Nadat uw gegevens op juistheid zijn gecontroleerd en door Wonen Delden zijn goedgekeurd, ontvangt u een definitieve toewijzing. Tot die tijd gaat het dus om een voorlopige plek op het reactielijst.

31. Ik heb een uitnodiging voor een woning ontvangen. Moet ik hierop reageren?

Ja. Als u gereageerd heeft op een woning laat dan altijd weten of u de woning accepteert of dat u deze weigert.
Dit kan door in te loggen op Woonmatch en vervolgens kunt u op de pagina ‘Openstaande reacties’ aangeven of u de woning accepteert of weigert.
Als u 3x niets van zich heeft laten horen blokkeert uw inschrijving voor een half jaar.

32. Woning accepteren of woning weigeren: hoe doe je dat?

Dit kan alleen door in te loggen op Woonmatch en vervolgens kunt u op de pagina ‘Openstaande reacties’ aangeven of u de woning accepteert of weigert.

33. Met wie moet ik contact opnemen na een woningaanbieding?

Als u een woningaanbieding of een uitnodiging voor een bezichtiging heeft ontvangen, bel dan het telefoonnummer van de huidige huurder die in de brief staat voor een afspraak.

34. Mijn inschrijving is geblokkeerd. Hoe komt dit?

Wanneer u drie keer binnen één jaar geen reactie geeft op een uitnodiging, wordt uw inschrijving voor een half jaar geblokkeerd. U kunt het komende half jaar niet reageren op het actuele woningaanbod.

35. Wat is het doel van het opgeven van ‘Mijn woonvoorkeuren’?

Als u ingelogd bent, kunt u bij “Mijn Gegevens” uw woonvoorkeuren aangeven.
Als u uw woonvoorkeuren ten aanzien van de huurprijs, het minimale aantal kamers, het type woning en plaatsen of wijken, wordt uw ‘Persoonlijk aanbod’ automatisch gesorteerd. De woningen die het beste bij uw woonvoorkeuren passen staan dan als eerste in de lijst. In de advertenties die bovenaan staan op basis van uw woonvoorkeuren, ziet u de tekst WOONVOORKEUR staan. Ook ziet u groene vinkjes bij de elementen waarop dit is bepaald.

36. Ik heb dringend een woning nodig. Kan ik urgentie krijgen?

In sommige situaties kunt u urgentie krijgen. Onder de tab “informatie” kunt u meer lezen over de urgentievoorwaarden.

37. Staat uw vraag er niet bij?

U kunt uw vraag mailen naar info@wonendelden.nl. Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. U kunt ook bellen met 074-376-64-64.