Inloggen als woningzoekende

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


Je mag je inschrijven als woningzoekende als:

Je 18 jaar of ouder bent

 

Huurwoning versus inkomen
Schrijfje je in voor een huurwoning, dan vragen wij u ook om actuele inkomensgegevens. Verdien je (samen) meer dan € 43.574, dan kom je niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Aan mensen met een inkomen boven € 39.055 mag de corporatie maximaal 10% van de gemuteerde woningen toewijzen. Het inkomen wordt getoetst op het moment dat wij je een huis aanbieden. Op het moment van toewijzing vragen wij je een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen of de meest recente jaaropgave. Schrijf je je in voor een huurwoning, vraag deze inkomensverklaring dan al vast aan bij de Belastingdienst. Je hebt bij het online aanvragen van deze verklaring jouw DigiD code nodig.

Passend toewijzen door middel van het drie-huurprijzen-principe
Je hebt het ongetwijfeld gehoord of gelezen: sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm. Met deze norm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om deze reden hanteert ook Wonen Delden de wettelijke inkomensgrenzen bij de toewijzing van onze sociale huurwoningen.

Wat betekent dat voor jou als woningzoekende?
Bij het toewijzen van woningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, gelden de volgende maximale huurprijzen:

Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal € 619,01 *
Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal € 663,40 *
(* = prijspeil 2020, netto huurprijs)

Huurtoeslaggrens
In onderstaande tabel kun je zien welke inkomensgrens voor jou van toepassing is. 

Type huishouden Huishoudinkomen per jaar leeftijd
Eénpersoons huishouden € 23.225 onder de AOW-leeftijdsgrens
Tweepersoons huishouden € 31.550 onder de AOW-leeftijdsgrens
Drie- en meerpersoons huishouden € 31.550 onder de AOW-leeftijdsgrens
Eénpersoons huishouden € 23.175 boven de AOW-leeftijdsgrens
Tweepersoons huishouden € 31.475 boven de AOW-leeftijdsgrens
Drie- en meerpersoons huishouden € 31.475 boven de AOW-leeftijdsgrens

 

Inkomensgrenzen
Als je inkomen (door ons getoetst aan de hand van een IBRI*) onder de huurtoeslaggrens ligt, dan kom je in aanmerking voor een woning waarvan de huurprijs lager ligt dan € 619,01 óf € 663,40 (afhankelijk van jouw gezinsgrootte).
*)= Inkomensverklaring, op te vragen via online via ‘Mijn Belastingdienst‘ of telefonisch bij de belastingdienst.

Woningtoewijzing aangepast

Als jouw inkomen lager is dan € 39.055 dan kunt je reageren op alle sociale huurwoningen. Is de huurprijs die is aangegeven hoger dan de maximale grenzen van € 619,01 óf € 663,40 (afhankelijk van uw gezinsgrootte) dan wordt de huurprijs verlaagd tot dat niveau. De huurtoeslagontvangers krijgen korting op de huurprijs. In de advertentie wordt dit specifiek vermeld.

Er kan dus sprake zijn van 3 verschillende huurprijzen voor dezelfde woning:

  • de berekende en gepubliceerde huurprijs op basis van 65% van de maximale huur;
  • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens;
  • € 663,40 voor drie- en meerpersoonshuishoudens.

Inkomenstoets
Wil je reageren op een huurwoning? Zorg dat u, vóórdat je reageert, in het bezit bent van een inkomensverklaring (IBRI)! Wij zijn verplicht om jouw inkomen te toetsen voordat wij u een woning toewijzen. Dit doen wij uitsluitend door middel van een inkomensverklaring (IBRI). Alleen de meest recente originele IBRI V of D wordt door ons geaccepteerd. Op dit moment is dat de verklaring van het jaar 2017 of 2018. Een inkomensverklaring (IBRI) kunt je downloaden via mijn Belastingdienst (met DigiD) of gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt circa 5 werkdagen voordat je het formulier in jouw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan! 

Dus: Geen inkomensverklaring (IBRI)? → Geen woning!

Weigering toewijzing woning

In de praktijk blijkt dat kandidaten met relatief lange inschrijfduur regelmatig woningen niet aanvaarden. Dit kost veel extra tijd en kan tot ongewenste huurderving leiden. Als de kandidaat na de toewijzing en de bezichtiging van de woning deze niet aanvaardt zal daar een gegronde reden voor moeten zijn. Als een kandidaat na drie toewijzingen de woning nog niet heeft aanvaard wordt er een half jaar geen toewijzing gedaan. Na dat halve jaar kan er opnieuw gereageerd worden.